Het bedrijf

Themato is ontstaan uit het eenmansbedrijf van Theo Ammerlaan. De teelt bestond in die tijd uit vleestomaten.

Het bedrijf

Teelt

De teelt van de Roma-tomaten start in december. Er worden dan tomatenplantjes van vier tot zes weken oud zorgvuldig in de kas uitgezet. Deze plantjes zijn dan tussen de vijftien en twintig centimeter groot.

Teelt

Medewerkers

Het personeelsbestand van Themato bestaat uit vijf vaste medewerkers en drie parttimers.

Medewerkers

Gesloten kas

Ons bedrijf is al jaren intensief bezig met het verduurzamen van de teelt. In 2003 startten we als eerste in Nederland met de gesloten kas. 

Gesloten kas