image

Gesloten kas


Ons bedrijf is al jaren intensief bezig met het verduurzamen van de teelt. In 2003 startten we als eerste in Nederland met de gesloten kas. 

Daarin wordt het binnenklimaat volledig gecontroleerd en geconditioneerd onafhankelijk van het buitenklimaat. We hebben het bedrijf opgesplitst in een open en een gesloten kasdeel, waarbij de restwarmte uit het gesloten kasdeel wordt ingezet voor de verwarming van het open kasdeel. De gesloten kas leidt tot 20 procent hogere teeltopbrengst, minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen en hergebruik van het verdampingswater. Het totale bedrijf realiseert 50 procent energiebesparing en 50 procent van CO2 emissie reductie ten opzichte van een regulier tomaten teeltbedrijf.