image

Medewerkers


Het personeelsbestand van Themato bestaat uit vijf vaste medewerkers en drie parttimers.


Verder zijn de werkzaamheden van dieven en indraaien, laten zakken en bladsnijden uitbesteed.

Dit wordt verzorgt door twee verschillende aanploegen zodat de zekerheid dat dit werk wekelijks af komt gewaarborgd is.

Verder zetten we ons in om veel oogstwerkzaamheden te verzetten met een flinke groep scholieren.

Daarnaast komen in de piek van het seizoen daar nog een stuk of zes uitzendkrachten bij om te zorgen dat al het werk verzet kan worden.


Themato besteed veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers.

Zo wordt er uitsluitend geteeld op goten.

Dankzij deze teeltwijze wordt de lichamelijke belasting voor de plukker enorm verminderd.

Daarnaast geven de moderne plukkarren de medewerker meer bewegingsvrijheid zodat lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen.
De vennoten van Themato hechten veel waarde aan de zorg voor hun medewerkers.

Ontwikkelingen die leiden tot verbeteren arbeidsomstandigheden worden nauwlettend gevolgd.